தலைமை நிலைய அறிக்கை

“மாநில நிர்வாகிகளின் அவசர கூட்டம்” - அன்புடையீர்! அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
மேலும் படிக்க

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வரலாறு

1142 ஆண்டுகள் இந்தியத் திருநாட்டை முஸ்லிம்கள?ஆட்ச?செய்துள்ளனர். முகலாய சக்கரவர்த்திகளின காலத்தில இந்திய துணை கண்டமே அவர்களின ஆட்சியில இருந்துள்ளது.

படியுங்கள் மணிச்சுடர்

சமீபத்திய புகைப்படம் தொகுப்பு