தலைமை நிலைய அறிக்கை

“இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்டுப்பாட்டை மீறுவோர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ...
மேலும் படிக்க

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வரலாறு

1142 ஆண்டுகள் இந்தியத் திருநாட்டை முஸ்லிம்கள?ஆட்ச?செய்துள்ளனர். முகலாய சக்கரவர்த்திகளின காலத்தில இந்திய துணை கண்டமே அவர்களின ஆட்சியில இருந்துள்ளது.

படியுங்கள் மணிச்சுடர்

சமீபத்திய புகைப்படம் தொகுப்பு